KONFERENCJE I WEBINARY KONTAKT
ZDROWIE
ŻYWIENIE
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
ZDROWIE PSYCHICZNE
NASZA DZIAŁALNOŚĆ
Współpraca
z Ekspertami

Tworzenie interdyscyplinarnych platform współpracy i dyskusji oraz budowania stanowisk w ważnych społecznie sprawach dotyczących zdrowia Polaków. Przygotowywanie opinii i rekomendacji z zakresu żywienia i żywności.

Konferencje
i webinary

Upowszechnianie wiedzy medycznej, zdrowotnej i żywieniowej w środowiskach eksperckich – w szczególności medycznych, dietetycznych i żywieniowych, we współpracy z wybitnymi osobowościami ze świata nauki.

Zobacz więcej >
Czasopismo
Dieta dla Zdrowia

Jedyne w Polsce czasopismo o żywieniu, zaleceniach i żywności skierowane do środowisk medycznych, przygotowywane przez wybitnych ekspertów z tych dziedzin.

Zobacz więcej >
Zdrowie
jako odpowiedzialność

Angażowanie biznesu w działania społeczne dotyczące zdrowia, profilaktyki, prawidłowego żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego.

Akademia Medius
 

Tworzenie platform edukacyjnych umożliwiających szerzenie wiedzy eksperckiej z różnych dziedzin.

O FIRMIE

Firma Medius Sp. z o.o. działa od 2000 roku. Prowadzi różnorodne działania edukacyjne skierowane do środowiska medycznego i żywieniowego w tym konferencje, webinary, publikacje a wśród nich czasopismo o tematyce żywieniowej. Współpracuje w dziedzinie edukacji medycznej i zdrowotnej z wybitnymi osobowościami świata nauki różnych dziedzin wiedzy. Angażuje świat biznesu w działania społeczne wokół tematyki zdrowotnej.

Zespół Mediusa to eksperci z różnych dziedzin. Menadżerowie z doświadczeniem w opracowywaniu strategii komunikacyjnych, relacyjnych, społecznych, oraz w budowaniu partnerstw – zarówno biznesowych jak i publiczno-prywatnych. Osoby z doświadczeniem w pracy i współpracy z biznesem oraz innymi sektorami (instytucje publiczne, naukowe, organizacje pozarządowe). Eksperci w zarządzaniu i prowadzeniu programów z dziedziny edukacji, działań społecznych oraz komunikacji korporacyjnej i zdrowotnej. Specjaliści w organizacji przedsięwzięć edukacyjnych – konferencji, webinarów, spotkań ekspertów.

Entuzjaści w swojej pracy zorientowani na efekt oraz wpływ społeczny swoich działań, lubiący ludzi i ceniący współpracę jako metodę skutecznego działania.